Uitslagen tentoonstelling

Fokkersdag NHD 2018

Ram  8HC-510  F 95,5                                                        Ram 8HC-511  ZG 93

Ram   8HC-304  ZG  94,5                                                  Voedster  8HC-508  ZG 93,5

Voedster 8HC-512  F  97                                                   Voedster  8HC-509  ZG 94

 

Midden veluwe Show                                                            Midden Drenthe Show

Ram 7HC-601  1F   95                                                           Ram  7HC-601   ZG 94,5

Ram 8HC-506  3F  95                                                           Ram  8HC-506  F 96

Ram 8HC-510   1F  96                                                           Ram  8HC-510  F  95

Ram 8HC-511   3F  95                                                            Ram  8HC-511   ZG  92

Naobershow Hengelo

Ram 7HC-601 F 95                                                                Ram 8HC- 304  ZG 94

Ram 8HC – 506  F 96                                                            Ram 8HC- 510  F 95

Voedster 8HC- 508 ZG 93                                                  Voedster 8HC- 546 F 95

C klasse

Ram 8HC -704 ZG 94.5                                                       Ram 8HC-705  ZG 94

Voedster 8HC-706  F 95,5                                                 Voedster  8HC-509  F 96

Voedster 8HC-711   F 95

HKSV Kampen

Ram 7HC-601       ZG 94                                                       Ram 8HC-506    F 95.5

Ram 8HC-510        F  95.5                                                     Ram 8HC-511     F 95

Ram  8HC-304       ZG   92.5                                                Ram 8HC-704    ZG   94

Noordshow

Ram 7HC-601       G 91.5                                                           Ram  8HC-510   ZG  94

Ram  8HC-506    ZG   93.5                                                      Ram 8HC-704    ZG 92.5

Voedster  8HC-711  ZG  92